TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI - BẮC NINH

Địa chỉ: Đường 198 - ĐT 286, Thị trấn Chờ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh.

 Email: info@thptnguyentraibacninh.vn

  Hotline: 0222.389.1111

GỬI LIÊN HỆ